Heslo: namietať

Otázka:

S akou predložkou sa viaže sloveso namietať? Je dobré používať ho v spojení napríklad namietať platnosť?

celá otázka a odpoveď