Heslo: nadväznosť

Otázka:

Ako je správne: náväznosť alebo návaznosť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktoré spojenia sú správne? Naviazať spoluprácu alebo nadviazať spoluprácu; v náväznosti na niečo alebo v nadväznosti na niečo?

celá otázka a odpoveď