Heslo: názvy učebných predmetov

Otázka:

Píšu sa názvy učebných predmetov na vysvedčenie alebo do katalógu s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa malým písmenom aj vysokoškolské predmety so špecifickým názvom, ako napr. "projektovanie multimediálnych aplikácií", "grafika textu I", "interpretačné sondy do slovenskej literatúry 20. storočia"?

celá otázka a odpoveď