Heslo: názvy podnikov

Otázka:

Dobrý deň, názvy závodov a spoločností sa píšu s veľkým písmenom aj vtedy, ked sú uvedené v logu? Je to tak aj v prípade, že je názov spoločnosti uvedený v obchodnom registri s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dopravná spoločnosť má v obchodnom registri zaevidovaný názov v takejto podobe: eurobus a.s. Ako mám napísať v adrese - Eurobus alebo eurobus?

celá otázka a odpoveď