Heslo: názvy oddelení

Otázka:

Ako sa píšu názvy kaštieľov, napr. Krasňanský kaštieľ? Ako máme písať názvy zbierkových fondov, napr. Numizmatika? Ako máme písať názvy oddelení?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše prídavné meno neurologický v spojení "lôžko na neurologickom oddelení"?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku