Heslo: názvy kurzov

Otázka:

S akým začiatočným písmenom máme písať názvy vzdelávacích aktivít, ako sú: D/doplňujúce pedagogické štúdium, 19. Z/základný veliteľsko-štábny kurz či U/univerzita tretieho veku?

celá otázka a odpoveď