Heslo: názvy diplomových prác

Otázka:

Sú nasledovné názvy diplomových prác napísané správne - Kánonické právo katolíckej cirkvi, Odpisy z pohľadu zákona o dani z príjmov, Vznik myšlienky európskej integrácie a jej realizácia?

celá otázka a odpoveď