Heslo: názov

Otázka:

Kedy sa používa slovo "názov" a kedy slovo "meno"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Robím dotazníkový prieskum s názvom "Odľahčovacia služba a možnosti jej využívania príbuznými osôb s duševnou poruchou". Niektorí respondenti majú výhrady k názvu, pripadá im, že duševná porucha sa prisudzuje príbuzným.

celá otázka a odpoveď