Heslo: nájom

Otázka:

Je správne nájom alebo prenájom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je výška nájmu alebo výška nájomného?

celá otázka a odpoveď