Heslo: mužské meno Mária

Otázka:

Ako sa skloňuje mužské rodné meno Mária? Dáva sa čiarka pri uvádzaní príslušnosti k reholi?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje meno nemeckého básnika Rainer Maria Rilke?

celá otázka a odpoveď