Heslo: morčí

Otázka:

Ak je od slova morča prídavné meno morčací, prečo nie je od slova morka prídavné meno morkací?

celá otázka a odpoveď