Heslo: model

Otázka:

Podľa akých pravidiel zaraďujeme slová do jednotlivých skloňovacích vzorov? Aké podstatné mená sa zaraďujú do vzoru dub? Ako sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r alebo -l?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžeme hovoriť o mužoch ako o modeloch? Je v tomto prípade v pluráli na konci mäkké i?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie jazyk chovania neurónov?

celá otázka a odpoveď