Heslo: mlieť

Otázka:

Aký význam má slovo rozmělnit? Ako sa správne pomenúva stroj, ktorý mletím spracúva mäso?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa stupňuje sloveso "mlieť" a ktoré jeho tvary sa vyslovujú mäkko?

celá otázka a odpoveď