Heslo: mestská časť

Otázka:

Mestská časť Bratislava - Petržalka (píše sa na začiatku veľké M, spojovník alebo rozdeľovník za Bratislava)

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa v názve mestskej časti Bratislava-Rača spojovník alebo pomlčka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa názov mestskej časti "Mestská časť Bratislava - Staré Mesto" s veľkým písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám problémy s písaním názvov mestských častí a orgánov našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Kedy a kde sa píšu veľké začiatočné písmená? Ako je to s názvami dokumentov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akú podobu má mať názov mestskej časti v Bratislave? Správne je Bratislava-Staré Mesto, Mestská časť Staré Mesto alebo len Staré Mesto?

celá otázka a odpoveď