Heslo: mesto

Otázka:

Je tvar 2 eurá správny, skloňuje sa slovo euro?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo je z povrchu, z materiálu, keď podľa vzoru dub tam príponu -u nevidím?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často počúvam výrazy: z autobusu, z múru, živlu, oceánu – nemá tam byť koncovka -a?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo euro?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akého rodu je názov spoločnosti VOTUM, Centrum Odškodnenia, a. s.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je chybou skloňovať názov mesta Nitra v slovnom spojení vedenie mesta Nitry?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké sú správne tvary slova logo vo všetkých pádoch jednotného aj množného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše správne všeobecne záväzné nariadenie m/Mesta Bardejov/a? Skloňuje sa slovo Bardejov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo mlieko sa skloňuje podľa vzoru mesto. Prečo má v lokáli jednotného čísla tvar v mlieku, ak je v meste?

celá otázka a odpoveď