Heslo: mesto/Mesto

Otázka:

Ako sa píše slovo mesto v spojeniach "mesto/Mesto Banská Štiavnica" a "na udržanie poriadku prijalo mesto/Mesto opatrenia"?

celá otázka a odpoveď