Heslo: mestečko

Otázka:

V slove mestečko sa slabika -te- vyslovuje tvrdo alebo mäkko?

celá otázka a odpoveď