Heslo: menný prísudok

Otázka:

Chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie, ktorá veta je správna: "Internet je súčasť našich životov" alebo "Internet je súčasťou našich životov"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je "Cestujúci nie sú tovar" alebo "Cestujúci nie sú tovarom"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne hovoriť a písať "je to tak/nie je to tak" alebo "je tomu tak/ nie je tomu tak"?

celá otázka a odpoveď