Heslo: mejl

Otázka:

Môže sa e-mail písať aj ako mail? Ako sa tieto slová skloňujú?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Majú všetky podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a zakončené na spoluhlásku l alebo r, v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo Gmail?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často vídavam zápis v maily. Nemalo by byť v maili?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správny výraz mejlovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktoré zo slov mail, e-mail, email a mejl je spisovné a ako sa skloňuje?

celá otázka a odpoveď