Heslo: medaila

Otázka:

Sú spisovné výrazy "pohrešovaná osoba" a "predať medailu"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne vyjadrenie Športovci priniesli z Londýna tri bronzové a jednu striebornú medailu bez zopakovania tvaru slova medaila?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Všimla som si, že sa často používajú tvary nominatívu množného čísla granule, medaile, formule, škridle, role, barle. Nemá byť správne granuly, medaily, formuly, škridly, barly?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má slovo medaila v množnom čísle dvojtvar? Ja si myslím, že správne je len 2 medaily a nie 2 medaile.

celá otázka a odpoveď