Heslo: maznať

Otázka:

Je spisovný tvar maznúci? Vytvoril som ho zo slovesa maznať. Je aj v tomto prípade dvojtvar?

celá otázka a odpoveď