Heslo: mať navrch

Otázka:

Je správne vyjadrenie brániť súpera, keď ho neobraňujeme pred niečím? Je správne použité slovo lahôdka vo vete Strela Jágra bola pre Haláka lahôdkou?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Vyhovuje veta Pálffy zlomil hokejku o bránku spisovnému jazyku? Je vyjadrenie mať navrch spisovné? Je spojenie nosiť/obliekať číslo v súlade so spisovným jazykom? Je sloveso vygradovať rovnako spisovné ako gradovať?

celá otázka a odpoveď