Heslo: múzeum

Otázka:

Akého rodu je názov spoločnosti VOTUM, Centrum Odškodnenia, a. s.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa podstatné mená dohovor alebo výbor, ktoré sa používajú ako súčasť názvu (napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Výbor CEDAW), píšu s veľkým/malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo múzeum?

celá otázka a odpoveď