Heslo: mäkčeň

Otázka:

Podstatné meno mäkčeň je konkrétne alebo abstraktné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo mäkčeň je abstraktné podstatné meno?

celá otázka a odpoveď