Heslo: longform žurnalistika

Otázka:

V súčasnosti sa v odborných prácach stretávam s termínom longform žurnalistika. Pomenúva sa tak žurnalistika, ktorá rozoberá tému do hĺbky, čo si vyžaduje viac priestoru (dlhšie články). Nemáme na to v slovenčine vhodnejšie pomenovanie?

celá otázka a odpoveď