Heslo: logo

Otázka:

Aké sú správne tvary slova logo vo všetkých pádoch jednotného aj množného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše slovo logo v genitíve množného čísla? Log alebo lóg s dlhým ó?

celá otázka a odpoveď