Heslo: list

Otázka:

Je správne napísaný výraz 1. List sv. Petra?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pri písaní listu uvádzame v prvom riadku oslovenie adresáta, ktoré ukončíme čiarkou, a v novom riadku pokračujeme vetou nadväzujúcou na oslovenie. Má sa písmeno prvého slova tejto vety v novom riadku začínať veľkým alebo malým písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám dcérke vysvetliť, kedy sa píše po l mäkké i a kedy y? Týka sa to najmä slov ako bylina, pomaličky, slimák, blízko, ligotať, blikať, stolička, slivka, klinec a list.

celá otázka a odpoveď