Heslo: linka

Otázka:

Sú tieto podoby prídavných mien správne - mraštiteľný, zmrštiteľný, zmŕštiteľný aj zmrašťovací, zmršťovací, zmŕšťovací? Môžem tieto prídavné mená použiť na označenie fólie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Odkaz na internetovú stránku sa správne nazýva link alebo linka?

celá otázka a odpoveď