Heslo: len

Otázka:

Vyslovuje sa v slovách ale, len, alebo mäkké ľ? A prečo je v slovách člen a dovolenka tvrdá spoluhláska l?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú častice "iba" a "len" rovnocenné? Je vhodnejšie "iba 1,90€" alebo "len 1,90€"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorý text je vhodnejší na akciový leták: cena len 500 EUR alebo cena iba 500 EUR?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa v spojení "... takému oteckovi, len s úctou zaželať všetko najlepšie" čiarka pred len?

celá otázka a odpoveď