Heslo: laudácio

Otázka:

Akého rodu je podstatné meno laudácio?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podstatné meno laudácio je stredného rodu alebo je správne laudácia ženského rodu?

celá otázka a odpoveď