Heslo: last minute

Otázka:

Je vhodné používať slovné spojenia "first moment" a "last minute", alebo hľadať vhodné slovenské ekvivalenty?

celá otázka a odpoveď