Heslo: lano

Otázka:

Ako vytvorím nedokonavé sloveso od zlaňovať? Mám pri jeho tvorbe vychádzať z podstatného mena lano?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akého rodu je slovo lonž, ktorým sa označuje lano používané pri výcviku jazdeckých a pretekárskych koní?

celá otázka a odpoveď