Heslo: l

Otázka:

Ako sa určujú v slove tvrdé spoluhlásky d, t, n, l a mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa stalo, že slovo "business" sa do slovenčiny dostalo ako "biznis" a do češtiny vo forme "byznys"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V médiách počúvam, že moderátori vyslovujú tvrdé l v slovách ako ľavica, voľby či na Kráľovej holi...

celá otázka a odpoveď