Heslo: lámať

Otázka:

Ako sa zapíše pomocou číslic a slov prídavné meno štrnásťpercentný? Môžem v uvedenej vete použiť sloveso lámať sa vo význame „byť zlomový, kľúčový“? Je označenie citátu v citáte správne? Môže sa so slovom okolnosť použiť predložka v? Treba v uvedenej vete písať čiarku pred ako?

celá otázka a odpoveď