Heslo: kvartárny

Otázka:

Ako sa odborne nazýva štvrtý sektor?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie kvartárny sektor? Nemá to byť kvartálny?

celá otázka a odpoveď