Heslo: kuli

Otázka:

Ako sa skloňuje nórske meno Sveinung Lunde?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne skloňuje priezvisko Murray?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje meno Montesqieu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má v genitíve priezvisko Mallette?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo znamená kuli?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je meno René nesklonné? Ako sa používa v spojení s priezviskom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Už dvadsať rokov žijem v Kanade a teraz som zistil, že do slovenčiny sa zaviedol nový skloňovací vzor kuli. V angličtine sa výraz coolie považuje za urážku asi ako označenie neger.

celá otázka a odpoveď