Heslo: ktorý

Otázka:

Má byť čiarka za názvom zákona, ktorého súčasťou je vložená veta začínajúca sa na ktorý, keď nie je jasný koniec názvu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo je správne: "slečna, ktorá zbierala prihlášky" alebo "slečna, čo zbierala prihlášky"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správny slovosled ... povahu opatrenia, o ktoré vydanie je súd požiadaný alebo ... povahu opatrenia, o vydanie ktorého je súd požiadaný?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku