Heslo: ktorý/ktorí

Otázka:

Ako je správne: ... znevýhodnil uchádzačov, ktorý/í sú schopní zrealizovať predmet zákazky? A tiež: zúžil okruh hospodárskych subjektov, ktorý/í mohli v súťaži predložiť ponuku?

celá otázka a odpoveď