Heslo: ktoré

Otázka:

Je správny slovosled ... povahu opatrenia, o ktoré vydanie je súd požiadaný alebo ... povahu opatrenia, o vydanie ktorého je súd požiadaný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá z týchto dvoch viet je správna? Namiesto toho by mal predvolený text opisovať výrobok alebo službu, ktoré ponúkate. Namiesto toho by mal predvolený text opisovať výrobok alebo službu, ktorú ponúkate.

celá otázka a odpoveď