Heslo: krk

Otázka:

Je správne slovné spojenie prípravok uvoľní nos a ukľudní krk?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spoluhláska r/ŕ, l/ĺ slabikotvorná aj v jednoslabičných slovách ako krk, vlk, srsť, alebo je slabikotvorná len v slovách, ktoré majú dve slabiky a viac (napr. vlna, vŕba)?

celá otázka a odpoveď