Heslo: kríživé výpravy

Otázka:

Historické výpravy križiakov do Palestíny sa správne nazývajú križiacke výpravy alebo krížové výpravy?

celá otázka a odpoveď