Heslo: kostol uršulínok

Otázka:

Kedy sa píše názov kostola s veľkým začiatočným písmenom a kedy s malým?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú v slovných spojeniach "uzavrú manželstvo v Evanjelickom kostole v Záhorciach" a "v Rímskokatolíckom kostole nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej" správne napísané veľké začiatočné písmená?

celá otázka a odpoveď