Heslo: kostol uršulínok

Otázka:

Kedy sa píše názov kostola s veľkým začiatočným písmenom a kedy s malým?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa slovné spojenia "uzavrú manželstvo v Evanjelickom kostole v Záhorciach" a "v Rímskokatolíckom kostole nanebovzatia Panny Marie v Starej Turej" s veľkými začiatočnými písmenami?

celá otázka a odpoveď