Heslo: korešpondencia

Otázka:

Ak píšeme list človeku, ktorému vykáme, píšeme tvary zámen Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom? Takisto tvary zámen Ty, Tvoj, keď tykáme?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečítala som si, že v korešpondencii sa tvary zámen Vy, Váš píšu s veľkým začiatočným písmenom. Vzťahuje sa to aj na e-mail a SMS?

celá otázka a odpoveď