Heslo: konzumovať

Otázka:

Píše sa správne neskonzumovaná strava alebo nezkonzumovaná strava? Píšeme pred skratkou resp.čiarku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Redigujem preklad románu, v ktorom sa viackrát použili spojenia konzumácia manželstva a konzumovať manželstvo, napríklad svoje manželstvo nikdy neskonzumovali. Používajú sa tieto spojenia bežne v slovenčine alebo je to len doslovný preklad z iného jazyka?

celá otázka a odpoveď