Heslo: konzument

Otázka:

Možno slová podotázka a nekonzument použiť pri písaní záverečnej práce, keď nie sú v slovníku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú slová konzument, producent a reducent, keď neoznačujú osoby?

celá otázka a odpoveď