Heslo: komunikovať

Otázka:

Je správne používať výraz komunikovať v spojení problém komunikujeme, keď komunikovať by mali navzájom dvaja ľudia a problém by sa mal riešiť alebo rozoberať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je gramaticky správny výraz "komunikovať sa"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Použilo sa sloveso komunikovať správne vo vete „Budú to jednak podujatia nášho spolku, ale aj iných subjektov, ktoré budeme spoločne komunikovať a propagovať“?

celá otázka a odpoveď