Heslo: kolektívny adresát

Otázka:

Aké i/y napíšem vo formulácii V prípade, že ste vo výkone trestu zaradení/-ý do práce, ak oslovujem kolektívneho adresáta?

celá otázka a odpoveď