Heslo: klaster

Otázka:

Má sa správne písať "Klaster Smolenice" alebo "klaster Smolenice"? V prípade, že sa v ďalšom texte spomína už len slovom "klaster", má sa písať s veľkým alebo malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú slová ligand a klaster?

celá otázka a odpoveď