Heslo: keď

Otázka:

Aká spojka má byť použitá vo vete "Jedna z docentiek nezabudne pripomenúť praktiky, ktoré panovali pri prijímacích pohovoroch, kedy bola stanovená 10 % kvóta..."

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá spojka pri vyjadrovaní ekvivalencie výrokov je v súlade so slov. pravopisom vtedy a len vtedy, keď alebo vtedy a len vtedy, ak?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je rozdiel vo význame spojok "ak" a "keď"? Aký je rozdiel medzi vetami "Ak bude mať otázky, zavolá" a "Keď bude mať otázky, zavolá"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšem spojenie „bolo dobre, kým som robil...“ správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Vo vete "Prípravný výbor slávností na Javorine si každý rok pripomína deň, kedy vznikla prvá Československá republika" má byť spojenie "deň, kedy vznikla" alebo "deň, keď vznikla"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: "V ten deň, kedy odišiel, pršalo" alebo "V ten deň, keď odišiel, pršalo"?

celá otázka a odpoveď