Heslo: kandidačná listina

Otázka:

Ako je správne: kandidačná listina, kandidátska listina, kandidátna listina či kandidátka?

celá otázka a odpoveď